Kies voor een opleiding in de tankopslag

Waar je wilt

E-learning is leren vanaf elke locatie: thuis, onderweg of op vakantie.

Wanneer je wilt

Overdag, in het weekend of juist op een rustig moment in je shift.

Hoe je wilt

Of je nu losse lessen over één onderwerp wilt volgen, of juist een hele Mbo-opleiding.

Welke opleidingen zijn er mogelijk

Je kunt je in één onderwerp verdiepen; je kunt alles over tankopslag leren; of je kunt een volledige Mbo-opleiding doen.

IntredetoetsElke opleiding gaat uit van een bepaald opleidingsniveau. Om te kunnen bepalen of een cursist voldoende voorkennis of opleidingsniveau heeft, kan een intredetoets worden afgenomen. Met een intredetoets wordt de elementaire kennis op een aantal gebieden getoetst.
De toets is vooral aan te raden voor cursisten voor wie het lang geleden is dat zij onderwijs hebben gevolgd of voor cursisten die geen afgeronde vooropleiding hebben.

De intredetoets bestaat uit 50 meerkeuzevragen:
  • 10 vragen rekenen/wiskunde
  • 10 vragen natuurkunde
  • 10 vragen scheikunde
  • 10 vragen werktuigbouw
  • 10 vragen meet- en regeltechniek
De afnametijd bedraagt ca. 1 uur. Vooraf wordt duidelijke informatie en instructie gegeven.

De resultaten worden binnen een week verwerkt tot een individueel scholingsadvies waarbij de niveau-indicatie wordt aangegeven. Het advies wordt naar de contactpersoon van het bedrijf gestuurd. De contactpersoon bespreekt het scholingsadvies met de cursist.

Het aanvragen van een intredetoets kan per mail. Samen met het bedrijf worden tijdstip en plaats van de toets vastgesteld. De intredetoets kan online op locatie van het bedrijf worden afgenomen (onder toezicht van een medewerker van het bedrijf).

Litop biedt ook de mogelijkheid een intredetoets af te nemen voor een groep cursisten op locatie onder toezicht van Litop. Naast de prijs voor de intredetoets wordt dan een toeslag berekend voor reistijd en reiskosten indien de groep kleiner is dan 3 personen.

De prijs van een intredetoets is € 100,- per cursist.