Kies voor een opleiding in de tankopslag

Waar je wilt

E-learning is leren vanaf elke locatie: thuis, onderweg of op vakantie.

Wanneer je wilt

Overdag, in het weekend of juist op een rustig moment in je shift.

Hoe je wilt

Of je nu losse lessen over één onderwerp wilt volgen, of juist een hele Mbo-opleiding.

Welke opleidingen zijn er mogelijk

Je kunt je in één onderwerp verdiepen; je kunt alles over tankopslag leren; of je kunt een volledige Mbo-opleiding doen.

Voorwaarden

Om diverse redenen kunnen cursisten voortijdig met een opleiding stoppen. Indien de opleiding binnen 5 werkdagen voor de startdatum van een cursist wordt geannuleerd, dan zal Votob Academy kosten, zoals inschrijvingskosten en de kosten voor aangemaakte licenties, in rekening brengen.

Op basis van het aantal cursisten voor een opleiding ontvangt de onderwijsinstelling jaarlijks bekostiging van het Ministerie van OC&W. Bij het bepalen van de prijs van deze opleiding is rekening gehouden met deze gelden. Als een cursist voortijdig met de opleiding stopt, komt de onderwijsinstelling voor deze cursist niet in aanmerking voor bekostiging.
Indien gedurende het traject cursisten voortijdig de opleiding verlaten, dan worden de financiële consequenties van het niet in aanmerking komen voor de bekostiging bij opdrachtgever (het bedrijf dat de cursist heeft ingeschreven) in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 2.000,- per cursist.

De licentie van de lessen of modules is 1 jaar geldig c.q. beschikbaar. Indien verlenging wenselijk is, wordt opnieuw de prijs in rekening gebracht.

Betaalde cursusgelden worden niet gerestitueerd.

Een aanmelding voor een opleiding kan - als de opleiding nog niet is gestart - binnen 2 weken na datum aanmelding kosteloos worden geannuleerd.
Voor een afmelding later dan 2 weken na datum aanmelding via www.votobacademy.nl, zal € 2.000,- in rekening worden gebracht.