Check les Veiligheids-organisatie door Brandweer

08-10-2018 -

VOTOB Academy hecht er grote waarde aan dat ons lesmateriaal up-to-date is. De lessen tankopslag worden dan ook continue op inhoud en kwaliteit gecontroleerd en aangepast. Cursisten kunnen dagelijks vragen stellen en/of opmerkingen geven over de leerstof in het online leersysteem en VOTOB-lidbedrijven controleren jaarlijks of de inhoud up-to-date is. VOTOB Academy is trots op de steeds groter wordende groep bedrijven en instanties die vanuit hun expertise de lessen willen doornemen.

Recentelijk heeft de Brandweer – vanuit het deelproject integratie brandveiligheid - de les Veiligheidsorganisatie beoordeeld. Dit heeft er voor gezorgd dat het lesmateriaal inmiddels is aangepast.

Wij vinden het zeer bijzonder dat zulke kundige partners – geheel belangeloos – willen meewerken om ons lesmateriaal te verbeteren. VOTOB Academy wil dan ook graag de volgende mensen hartelijk bedanken: Rob Brons, Laurens Welberg, Jan Meinster en Marieke van Staaveren. Dankzij hen is de les Veiligheidsorganisatie weer up-to-date!