Kies voor een opleiding in de tankopslag

Waar je wilt

Waar je wilt
E-learning is leren vanaf elke locatie: thuis, onderweg of op vakantie.

Wanneer je wilt

Wanneer je wilt
Overdag, in het weekend of juist op een rustig moment in je shift.

Hoe je wilt

Hoe je wilt
Of je nu losse lessen over één onderwerp wilt volgen, of juist een hele Mbo-opleiding.

Welke opleidingen zijn er mogelijk

Je kunt je in één onderwerp verdiepen; je kunt alles over tankopslag leren; of je kunt een volledige Mbo-opleiding doen.

Voorwaarden


Privacyverklaring
Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Hieronder kunt u lezen hoe wij hier mee omgaan.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Votob Academy kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Votob Academy, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een aanmeldformulier op de website van Votob Academy aan Votob Academy verstrekt. Votob Academy kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
  • Voor- en achternaam, emailadres en telefoonnummer (potentiële) cursist
  • Naam, (email)adres en telefoonnummer van werkgever, contactpersoon en praktijkbegeleider
Waarom Votob Academy gegevens nodig heeft
Votob Academy verwerkt uw gegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per email en/of per post) te kunnen benaderen.
Daarnaast kan Votob Academy uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het inschrijven voor toetsen, lessen, modules of opleidingen.

Hoe lang Votob Academy gegevens bewaart
Votob Academy bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Votob Academy verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@votobacademy.nl. Votob Academy zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Votob Academy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Votob Academy maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Votob Academy verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op Votob Academy.

www.votobacademy.nl is een website van Votob Academy.

Votob Academy is als volgt te bereiken: Loire 150, ingang C, 2491 AK Den Haag, telefoonnummer 070-3378743, email info@votobacademy.nl, KvK nr. 67466885.


Annulering opleiding of voortijdig stoppen training of opleiding
Om diverse redenen kunnen cursisten voortijdig met een opleiding stoppen. Indien de opleiding of training binnen 14 dagen voor de startdatum van een opleiding of training wordt geannuleerd, dan zal Votob Academy kosten, zoals inschrijvingskosten en de kosten voor aangemaakte licenties, in rekening brengen.

Na het behalen van een diploma ontvangt de onderwijsinstelling (ROC) bekostiging van het Ministerie van OC&W. Bij het bepalen van de prijs van deze opleiding is rekening gehouden met deze gelden. Als een cursist voortijdig met de opleiding stopt of op welke wijze dan ook zijn diploma niet behaald, komt de onderwijsinstelling voor deze cursist niet in aanmerking voor deze bekostiging. Mochten cursisten hun diploma niet behalen dan worden de financiële consequenties van het niet in aanmerking komen voor de bekostiging bij opdrachtgever (het bedrijf dat de cursist heeft ingeschreven) in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 3.000,- per cursist. U bent uiteraard gerechtigd middels een studieovereenkomst deze kosten op de student te verhalen. Mocht een cursist het leerbedrijf voortijdig verlaten waar hij met de opleiding gestart is en het nieuwe leerbedrijf kan de opleiding voortzetten dan geldt dan wordt deze clausule overgenomen door het nieuwe leerbedrijf.

De licentie van de lessen of modules is 1 jaar geldig c.q. beschikbaar. Indien verlenging wenselijk is, wordt de prijs voor verlenging in rekening gebracht. Voor leden bedraagt dit € 165,- en voor niet-leden € 180,-.

Betaalde cursusgelden worden niet gerestitueerd.

Een aanmelding voor een opleiding kan - als de opleiding nog niet is gestart - binnen twee weken na datum aanmelding kosteloos worden geannuleerd. Voor een afmelding later dan twee weken na datum aanmelding via www.votobacademy.nl, zal € 3.000,- in rekening worden gebracht.