Kies voor een opleiding in de tankopslag

Waar je wilt

Waar je wilt
E-learning is leren vanaf elke locatie: thuis, onderweg of op vakantie.

Wanneer je wilt

Wanneer je wilt
Overdag, in het weekend of juist op een rustig moment in je shift.

Hoe je wilt

Hoe je wilt
Of je nu losse lessen over één onderwerp wilt volgen, of juist een hele Mbo-opleiding.

Welke opleidingen zijn er mogelijk

Je kunt je in één onderwerp verdiepen; je kunt alles over tankopslag leren; of je kunt een volledige Mbo-opleiding doen.

Subsidie praktijkleren

Met de subsidieregeling praktijkleren stimuleert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel.

De regeling is in werking getreden op 1 januari 2014. Ze geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De regeling is bestemd voor bedrijven. In de subsidieregeling wordt onder werkgever verstaan: het bedrijf of de organisatie die de praktijkleerplaats of werkleerplaats verzorgt.

Meer informatie

www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren

mijn.rvo.nl/praktijkleren

De subsidie praktijkleren kan door bedrijven worden aangevraagd indien een medewerker de opleiding procesoperator A of B tankopslag of technisch leidinggevende tankopslag van Votob Academy volgt, via de opleidingsroute 200 urennorm.