Kies voor een opleiding in de tankopslag

Waar je wilt

Waar je wilt
E-learning is leren vanaf elke locatie: thuis, onderweg of op vakantie.

Wanneer je wilt

Wanneer je wilt
Overdag, in het weekend of juist op een rustig moment in je shift.

Hoe je wilt

Hoe je wilt
Of je nu losse lessen over één onderwerp wilt volgen, of juist een hele Mbo-opleiding.

Welke opleidingen zijn er mogelijk

Je kunt je in één onderwerp verdiepen; je kunt alles over tankopslag leren; of je kunt een volledige Mbo-opleiding doen.
Juiste en volledige productinformatie is van cruciaal belang voor de beheersing van de veiligheid van onze medewerkers, omgeving en de kwaliteit van de producten.
Daarom is door VOTOB de Richtlijn Productacceptatie ontwikkeld, die op 1 januari 2020 is geïmplementeerd.
In vervolg hierop is de training Productacceptatie ontwikkeld. Die wordt gegeven langs twee pijlers: de productkennis en het specifieke productacceptatieproces.

Doel

Overdracht van productkennis en het productacceptatieproces, en het in de praktijk hiervan kunnen uitvoeren en doorgronden.

Onderwerpen (onder andere)

  • Achtergrond en inhoud van de VOTOB Richtlijn Productacceptatie

  • Belangrijkste eigenschappen en gevaren van verschillende producten

  • Verdieping op  producten en hun eigenschappen, gevaren en grenswaarden

  • SDS: het productveiligheidsblad en de inhoud daarvan

  • Begrijpen van productanalyses en analysecertificaten

  • REACH/Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) - inhoud en betekenis voor de terminal

  • Monstername - waarom en wanneer?


    Per training maximaal 12 deelnemers, om optimale aandacht te kunnen verzekeren.

Data

     15 en 22 april 2024

      Andere data zijn in overleg, ook terminalspecifieke trainingen zijn in overleg mogelijk.
     

   Duur

2 dagen van 9.00 tot 16.00 uur

Locatie

Kantoor VOTOB, Den Haag. Of desgewenst op de eigen terminal.


Prijs

€ 1.295,-