Kies voor een opleiding in de tankopslag

Waar je wilt

Waar je wilt
E-learning is leren vanaf elke locatie: thuis, onderweg of op vakantie.

Wanneer je wilt

Wanneer je wilt
Overdag, in het weekend of juist op een rustig moment in je shift.

Hoe je wilt

Hoe je wilt
Of je nu losse lessen over één onderwerp wilt volgen, of juist een hele Mbo-opleiding.

Welke opleidingen zijn er mogelijk

Je kunt je in één onderwerp verdiepen; je kunt alles over tankopslag leren; of je kunt een volledige Mbo-opleiding doen.

Toetsen


De online digitale toetsen van VOTOB Academy helpen je te kiezen welke les, module of opleiding geschikt voor je is. Er zijn 3 soorten toetsen:
 • Intredetoets
 • Talentanalyse
 • Assessment
Alle toetsen, de intredetoets, talentanalyse en het assessment, kunnen online – onder toezicht van een begeleider, HR of leidinggevende – op locatie van het bedrijf worden afgenomen. De resultaten worden binnen 1 à 2 weken verwerkt tot een individueel advies. Het advies wordt naar de contactpersoon van het bedrijf gestuurd met het verzoek het advies met de medewerker te bespreken.

Informatie of aanvragen van een toets: info@votobacademy.nl

Intredetoets
Elke opleiding gaat uit van een bepaald opleidingsniveau. Om te kunnen bepalen of je voldoende voorkennis of opleidingsniveau hebt voor de opleiding Procesoperator A of B Tankopslag, kan je online een intredetoets doen. Deze toets is vooral aan te raden als het lang geleden is dat je een opleiding hebt gevolgd of als je geen afgeronde vooropleiding hebt.

De intredetoets bestaat uit 50 meerkeuzevragen:
 • 10 vragen rekenen / wiskunde
 • 10 vragen natuurkunde
 • 10 vragen scheikunde
 • 10 vragen werktuigbouw
 • 10 vragen meet- en regeltechniek
De afnametijd van de intredetoets bedraagt ca. 1 uur.
De prijs van de intredetoets bedraagt € 170,- (voor VOTOB-leden € 155,-).

Informatie of aanvragen van een toets: info@votobacademy.nl

Talentanalyse
De talentanalyse is een omvangrijke toets met 148 vragen die de inhoudelijke kennis van de tankopslag toetst. Het resultaat is een advies welke losse lessen tankopslag of welke module voor jou geschikt zijn. Deze toets is vooral aan te raden als je reeds langer in de tankopslag werkt en een diploma bezit en je wilt je kennis van tankopslag opfrissen.

De afnametijd van een talentanalyse bedraagt ca. 2,5 uur.
De prijs van de talentanalyse bedraagt € 225,- (voor VOTOB-leden € 205,-).

De prijs van de talentanalyse buitenland bedraagt € 255,- (voor VOTOB-leden € 245,-).

Informatie of aanvragen van een toets: info@votobacademy.nl

Assessment
Het assessment dat VOTOB Academy in samenwerking met haar opleidingspartner ROC Tilburg / NCVB Bedrijfsopleidingen aanbiedt, is de AMN Talentscan. Deze wordt al jaren door veel MBO-scholen bij studenten en cursisten afgenomen om te bepalen of iemand geschikt is voor een opleiding. Dit assessment kan worden ingezet als je een opleiding Procesoperator A of B Tankopslag òf de opleiding Technisch Leidinggevende Tankopslag wilt volgen. De resultaten laten zien wat je cognitieve capaciteiten, persoonlijkheidskenmerken en competenties zijn. Het geeft je informatie over wat je in huis hebt en hoe je het maximale uit jezelf kan halen. Het gaat dus niet om selectie, maar om coaching en begeleiding.

Je cognitieve capaciteiten, leerintelligentie en logisch redeneren, worden gemeten aan de hand van vijf testonderdelen:
 • Numerieke aanleg
 • Verbale aanleg
 • Redeneervermogen
 • Evaluatievermogen
 • Ruimtelijk inzicht
Je persoonlijkheid wordt gemeten aan de hand van:
 • Inzet
 • Werkhouding
 • Zelfredzaamheid
 • Altruïsme
Je competenties worden gemeten aan de hand van acht testonderdelen:
 • Leiden en beslissen
 • Ondersteunen en samenwerken
 • Interacteren, beïnvloeden, presteren
 • Analyseren en interpreteren
 • Creëren en leren
 • Organiseren en uitvoeren
 • Aanpassen en aankunnen
 • Ondernemen en presteren
Het assessment bestaat uit open vragen, invulvragen en meerkeuzevragen. Aan het begin van elk onderdeel staat een duidelijke uitleg over wat verwacht wordt en soms wordt een tijdslimiet aangegeven. De afnametijd van een assessment bedraagt ca. 2,5 uur. De prijs van een assessment bedraagt € 225,- (voor VOTOB-leden € 205,-).

Informatie of aanvragen van een toets: info@votobacademy.nl

EVC
Opleidingspartner Litop biedt ook EVC-trajecten (Erkenning van eerder Verworven Competenties) aan met theorie (bloktoetsen) en praktijkopdrachten. Voor de blokken waarvoor je een voldoende haalt, krijg je vrijstelling. Voor je blokken die je niet haalt, moet je je inschrijven. Het afnemen van een praktijktoets duurt ongeveer 0,5 dag. De prijs van een EVC bedraagt € 1.250,-