Kies voor een opleiding in de tankopslag

Waar je wilt

Waar je wilt
E-learning is leren vanaf elke locatie: thuis, onderweg of op vakantie.

Wanneer je wilt

Wanneer je wilt
Overdag, in het weekend of juist op een rustig moment in je shift.

Hoe je wilt

Hoe je wilt
Of je nu losse lessen over één onderwerp wilt volgen, of juist een hele Mbo-opleiding.

Welke opleidingen zijn er mogelijk

Je kunt je in één onderwerp verdiepen; je kunt alles over tankopslag leren; of je kunt een volledige Mbo-opleiding doen.

De opleiding procesoperator A tankopslag bestaat uit algemene lessen procesoperator en specifieke lessen over de tankopslag.

Kenmerken

 • Mbo-2 niveau
 • Duur van opleiding: 1 jaar
 • Lesroosters worden in overleg vastgesteld
 • Begeleiding door een ervaren docent
 • Theorieles èn praktijk op locatie tankopslagbedrijf
 • Herkenbaar lesmateriaal in de vorm van e-learning
 • Gebruik memotrainer
 • Online ondersteuning docent en contact medecursisten
 • Afronding theorie-examen en proeve van bekwaamheid

Het is noodzakelijk om voorafgaand aan de opleiding een intredetoets te maken om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en gericht te kunnen onderwijzen. 

Om deel te mogen nemen aan de opleiding moet er voldaan worden aan de volgende eisen met betrekking tot de vooropleiding: een diploma LBO, VBO, VMBO basis-, kaderberoepsgerichte leerweg of theoretische leerweg, MAVO, MAVO-VBO of VMBO gemengde leerweg, entreeopleiding of basisberoepsopleiding (MBO niveau 2).

Inhoud

De opleiding procesoperator A tankopslag bestaat uit algemene lessen procesoperator en specifieke lessen over de tankopslag. De lessen tankopslag zijn uniek en alleen beschikbaar via Votob Academy!

Routes

De opleiding procesoperator a tankopslag is te volgen via verschillende opleidingsroutes:

 • 200 urennorm jaarlijks 200 uur klassikaal les
 • 3e leerweg minder dan 200 uur klassikaal les
 • vakleer

De opleidingsroutes 200 urennorm en 3e leerweg leiden - bij goed resultaat - tot een officieel erkend Mbo-diploma. De opleidingsroute vakleer (alle vakken zonder Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap) leidt - bij goed resultaat - tot een branchecertificaat. Uiteraard is het mogelijk om in een later stadium alsnog het officieel erkende diploma te behalen door de algemene vakken te volgen.


 
Prijs en startdatum van de opleiding worden in overleg vastgesteld. Er kan hiervoor contact met ons opgenomen worden per e-mail via info@votobacademy.nl of u kunt ons bereiken via telefoonnummer  +31 (0)70 337 87 43.

Prijs

€ 5.995,-

Veiligheid

Veiligheidsorganisatie
Veiligheidscultuur
Veiligheidsbeheersing
Milieu & Omgeving
Gasmeten
Audits

Techniek

Technische Tekeningen (P&ID)
Opslagtanks en leidingen
Laden en lossen
Procesbeheersing

Product

Productkennis
Productbewerkingen

Organisatie

Organisatie & Samenwerken
Procedures & Instructies
Wet- & regelgeving