Kies voor een opleiding in de tankopslag

Waar je wilt

Waar je wilt
E-learning is leren vanaf elke locatie: thuis, onderweg of op vakantie.

Wanneer je wilt

Wanneer je wilt
Overdag, in het weekend of juist op een rustig moment in je shift.

Hoe je wilt

Hoe je wilt
Of je nu losse lessen over één onderwerp wilt volgen, of juist een hele Mbo-opleiding.

Welke opleidingen zijn er mogelijk

Je kunt je in één onderwerp verdiepen; je kunt alles over tankopslag leren; of je kunt een volledige Mbo-opleiding doen.

PraktijkbegeleidingEen praktijkbegeleider heeft de taak een cursist te begeleiden in de functie waarvoor hij wordt opgeleid. Het motiveren en coachen van de cursist speelt gedurende de opleiding een belangrijke rol, evenals het monitoren van de ontwikkeling en de voortgang van de cursist.

De basisvaardigheden voor een praktijkopleider zijn:
  • het vak of beroep beheersen van de procesoperator tankopslag
  • op deskundige wijze een cursist iets kunnen Ieren en leermomenten effectief benutten
  • een cursist motiveren, stimuleren en sturen waar nodig
Van de praktijkopleider wordt verwacht:
  • bespreken van de persoonlijke ontwikkeling en voortgang van de cursist
  • feedback geven op de ingeleverde werkstukken (praktijkopdrachten)
  • aanwezigheid en deelname aan het praktijkexamen (oftewel Proeve van Bekwaamheid (PvB))
  • het invullen van het BPV-formulier (beroepspraktijkvorming); hiermee wordt de ontwikkeling van de cursist gevolgd.
De leeromgeving van een cursist moet aan een aantal algemene eisen voldoen:
  • de cursist moet actief kunnen zijn en de leerstof zelf kunnen verwerken
  • de cursist moet leerstof kunnen oefenen en herhalen
  • de cursist moet ondersteund worden bij persoonlijke problemen bij het leren
De praktijkbegeleider is een ervaren collega of de direct leidinggevende van een cursist. De praktijkbegeleider is degene die de cursist begeleidt en beoordeelt bij het uitvoeren van de leeractiviteiten op de werkvloer. Praktijkbegeleiders moeten competent zijn in het begeleiden van cursisten. Het niveau van de praktijkbegeleider moet minimaal gelijk zijn, maar bij voorkeur 1 niveau hoger liggen dan dat van de deelnemer; indien het niveau gelijk is wordt het aantal ervaringsjaren in overweging genomen.

De tijdsinvestering verschilt per cursist. Gemiddeld bedraagt de praktijkbegeleiding 0,5 - 1 uur per week.

Training


Litop verzorgt trainingen op locatie voor praktijkbegeleiders. Tijdens deze training wordt aandacht besteed aan beroepsgericht leren en opleiden, de rol en verwachtingen van de praktijkbegeleider, vraagtechnieken, visie op leren, waarnemen en observeren, en het typeren en bewaken van het niveau. Er wordt een rollenspel gespeeld om het instrueren vs. coachen te verduidelijken en geoefend met het beoordelen van praktijkopdrachten. Daarnaast wordt het leersysteem uitvoerig toegelicht.

Duur: 1 dag
Grootte: minimaal 4 - maximaal 8 personen