Kies voor een opleiding in de tankopslag

Waar je wilt

Waar je wilt
E-learning is leren vanaf elke locatie: thuis, onderweg of op vakantie.

Wanneer je wilt

Wanneer je wilt
Overdag, in het weekend of juist op een rustig moment in je shift.

Hoe je wilt

Hoe je wilt
Of je nu losse lessen over één onderwerp wilt volgen, of juist een hele Mbo-opleiding.

Welke opleidingen zijn er mogelijk

Je kunt je in één onderwerp verdiepen; je kunt alles over tankopslag leren; of je kunt een volledige Mbo-opleiding doen.
Juiste en volledige productinformatie is van cruciaal belang voor de beheersing van de veiligheid van onze medewerkers en omgeving en de kwaliteit van de producten.
Daarom is door VOTOB de Richtlijn Productacceptatie ontwikkeld, welke op 1 januari 2020 geïmplementeerd zal zijn.
In vervolg hierop is de training Productacceptatie ontwikkeld. Er is een basistraining en een verdiepende training.

Doel

Kennisoverdracht van het productacceptatieproces en het in de praktijk hiervan kunnen uitvoeren, evalueren en herzien.

Onderwerpen

  • Verdieping op productie, producten en hun eigenschappen, gevaren en grenswaarden

  • SDS managementverdieping

  • Begrijpen van productanalyses

  • REACH/Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

  • Administratiebesluit en afvalwetgeving

  • Herkennen belangrijkste elementen risicoanalyse

  • Eigen productacceptatieproces beoordelen en herzien op basis van risicoanalyse

  • Monstername

  • Bevoegde autoriteiten

  • Behandeling (actuele) cases

Deelnemers

Maximaal 12 personen

Startdata

14 + 15 september 2020

14 + 15 oktober 2020 

9 + 10 december 2020 

(11 november 2020 - voor deelnemers die de basis training al hebben gevolgd.)

Duur

2 dagen van 9.00 tot 16.00 uur

Locatie

Kantoor VOTOB, Den HaagPrijs

€ 1.495,-